كرد و رفت! شعرطنز حمید آرش آزاد

ساخت وبلاگ
چکیده : باز نوروز آمد و توليد زحمت كرد و رفتاندكي دشت و دمن را باطراوت كرد و رفتچون وكيلان و وزيران، باز اين... با عنوان : كرد و رفت! شعرطنز حمید آرش آزاد بخوانید :

باز نوروز آمد و توليد زحمت كرد و رفت

اندكي دشت و دمن را باطراوت كرد و رفت

چون وكيلان و وزيران، باز اين عيد سعيد

با شعاري خلق را غرق سعادت كرد و رفت

عيدي ما كارمندان يكصد و پنجاه بود

ليك او چندين برابر بيش غارت كرد و رفت

با وكيلان مهربان تر بود اين نوروزخان

چون كه ميليون ها در اين مورد سخاوت كرد و رفت

دلبر اين بنده با عنوان ديد و بازديد

باز كلي بنده را غرق خجالت كرد و رفت

جاي سيب و سكه خالي بود چون در سفره ام

بر سماقي اندك اين دلبر قناعت كرد و رفت

چون كه بادمجان به جاي موز به او تقديم شد

نازنين از ديدنش احساس وحشت كرد و رفت

جاي كيوي هم دوتا شلغم تعارف كردمش

او نخورد و بنده را كلي ملامت كرد و رفت

عازم كيش و دوبي شد چون كه آقاي رئيس

پس وزيرش مارسي و زوريخ نيّت كرد و رفت

بستان آباد است و حمامش نصيب كارمند

ساعتي هم او به گرمابه اقامت كرد و رفت

آن وكيل ما كه ساكت بود يك سال تمام

يك دقيقه، موقع تحويل، صحبت كرد و رفت

بعد از آن دادند و را هفت ساعت مشتمال

بيست ساعت نيز در شهر استراحت كرد و رفت

گر چه خالي بود جيب و مغز "آرش" هر زمان

ليك دنيا را پر از طنز و ظرافت كرد و رفت

 

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 7 ارديبهشت 1397 ساعت: 23:27